Er wordt steeds terughoudender omgegaan met openbare verlichting. Hierdoor neemt de lichtvervuiling af en wordt bespaard op CO2 uitstoot, stroom- en beheerskosten. In diverse verkeerssituaties is een oriënterende verlichtingslijn gewenst. Bij mist en regensituaties valt de belijning vaak te weinig op, hierbij biedt wegdekverlichting de gewenste duidelijkheid. Het voordeel van wegdekverlichting bedraad, is dat men onafhankelijk van verlichting van het eigen voertuig veel eerder een verkeerssituatie volledig kan ‘lezen’. De units kunnen tegelijk op elk gewenst moment worden ingeschakeld en kunnen (afhankelijk van de situatie) gedimd worden. De verlichting is zichtbaar vanaf circa 1000 meter. Er ontstaat gelijkmatig rijgedrag (minder remmen voor bochten) en het herstel na verblinding door een tegenligger is veel sneller mogelijk. Hierdoor ontstaat een veel rustiger en verkeersveiliger verkeersbeeld waardoor het aantal eenzijdige ongevallen daalt. Daarnaast werkt knipperende verlichting attentie verhogend en kunnen weggebruikers gewaarschuwd worden voor gevaarlijke situaties.

De verlichting wordt van buitenaf gevoed met een voedingskabel die op de unit is aangesloten, hierdoor kunt u zelf bepalen wanneer de units branden. De verlichting is onder andere toepasbaar in donkere omgevingen met weinig tot geen daglichttoetreding zoals tunnels of bosgebied. De lichtopbrengst kan worden gevarieerd en de levensduur van de verlichting bedraad is langer dan die van de units op zonne-energie. Daarnaast kunnen bedrade units geplaatst worden in combinatie met een radar. Hierbij worden voetgangers en/of fietsers gedetecteerd en kunnen de units bijvoorbeeld een knipperend of constant brandend signaal afgeven als waarschuwing aan automobilisten.

Toepassingen

  • Markering fietspaden, wegen en/of wegafscheiding
  • Geleiding gevaarlijke bochten
  • Zichtbaarheid oversteekplaatsen (met detectie)
  • Aanrijdbeveiliging
  • Ingang geleiding
  • Route geleiding
  • Ondersteuning VRI
  • Tunnelverlichting