Er wordt steeds terughoudender omgegaan met openbare verlichting. Hierdoor neemt de lichtvervuiling af en wordt bespaard op CO2 uitstoot, stroom- en beheerskosten. In diverse verkeerssituaties is een oriënterende verlichtingslijn gewenst.

Bij mist en regensituaties valt de belijning vaak te weinig op, hierbij biedt wegdekverlichting de gewenste duidelijkheid. Het voordeel is dat men onafhankelijk van verlichting van het eigen voertuig veel eerder een verkeerssituatie volledig kan ‘lezen’. De verlichting is vanaf circa 500 meter zichtbaar. Er ontstaat gelijkmatig rijgedrag (minder remmen voor bochten) en het herstel na verblinding door een tegenligger is veel sneller mogelijk. Hierdoor ontstaat een veel rustiger en verkeersveiliger verkeersbeeld waardoor het aantal eenzijdige ongevallen daalt. Daarnaast werkt knipperende verlichting attentie verhogend en kunnen weggebruikers gewaarschuwd worden voor gevaarlijke situaties.

De verlichting werkt met LED’s op zonne-energie. De units kunnen zowel op of in de weg verlijmd / geboord worden. De ontwikkeling van wegdekverlichting gaat snel. Fijen TMLE BV werkt continue aan de ontwikkeling van nieuwe soorten wegdekverlichting, waarbij de prestaties keer op keer verbeteren. In donkere tijden branden de meeste producten nagenoeg de hele nacht. Daarnaast voldoen de meeste producten aan de richtlijnen van de NSVV en/of natura 2000. Ook worden onze producten voorbereid op de NEN 1463-3. Inmiddels gaat de levensduur van verschillende producten richting de 7 tot 10 jaar. Dankzij het ontbreken van kabels en vaste stroomvoorzieningen kan een verkeerssituatie relatief snel en goedkoop zichtbaar worden gemaakt.

Toepassingen

–      Markering fietspaden, wegen en/of wegafscheiding

–      Geleiding gevaarlijke bochten

–      Zichtbaarheid oversteekplaatsen, rotondes, steigers, fietspalen, kruisingen en/of vangrails

–      Verkeersremmende maatregelen

–      Decoratief bij o.a. pleinen, kades, trappen of entrees

Laat u informeren door een van onze adviseurs. Klik hier voor wegdekreflector of solar sierverlichting.