Het project Slim Verlicht, het vernieuwen van de openbare verlichting op Texel, is van start gegaan. Texel wordt donker waar het kan, licht waar het moet. Texel omarmt duisternis als zogeheten kernwaarde. De  vernieuwing van de gehele openbare verlichting is hier een zichtbaar gevolg van. Zo zijn alle lichtmasten van de gemeente binnenkort van LED-verlichting voorzien. Dit leidt tot een forse energiebesparing. Texel is daarmee de eerste gemeente waarvan de openbare verlichting energieneutraal is. Op de website www.texelgeeftenergie.nl vindt u meer informatie over dit project, de planning van de werkzaamheden en de data voor inloopbijeenkomsten in uw dorp.

Gestart met reflectoren Sinds 9 november j.l. plaatst Fijen TMLE BV op diverse rotondes, T-splitsingen en andere locaties reflectoren op het wegdek. Deze reflectoren (‘studs’) weerkaatsen de autolampen óf bevatten een LED-lampje, dat met zonne-energie wordt opgeladen. Beide typen worden nu op Texel geïnstalleerd. Oude markeringen in rotondes (de oranje verlichting) worden verwijderd. Daarnaast plaatst de gemeente reflecterende verkeerszuilen. Na deze werkzaamheden worden de bestaande lichtmasten gedoofd. In februari 2016 worden de oude lichtmasten verwijderd. De gedoofde lichtmasten zijn onderdeel van de overgangssituatie.

Bron: www.texel.nl

Texel als eerste gemeente duurzaam verlicht